DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ELABO - systémové řešení

Inspekční systémy

Elabo přinese revoluci do Vašeho způsobu testování

 
Od svého založení v roce 1972se společnost Elabo stala předním poskytovatelem produktů pro měření a testování systémů, pro bezpečnost a funkční zkoušky zařízení, sestav a komponentů.
Elabo nabízí všechny potřebné klíčové kompetence pro navrhování a konstrukci komplexních systémů, stejně jako kompletní životní cyklus služby pro celou palety výrobků. Naše dlouholeté zkušenosti z nás učinily to, co jsme - respektovaným partnerem pro naše průmyslové klienty, stejně jako pro příslušné zkušební a certifikační subjekty.


 

Jednotlivá pracoviště i rozsáhlé testovací systémy      
Rozdílné požadavky vyžadují flexibilitu. Elabo se může pochlubit modulárním produktovým portfoliem umožňujícím vytvoření ekonomického  řešení na míru pro každého klienta.
Tato řešení se pohybují od jednotlivých zkušebních zařízení přes stolní pracovní stanice s integrovaným testovacím zařízením až po automatizované systémy s připojením ERP pro hromadnou výrobu.
 
     

 

Vášeň    
máme nadšení a vášeň pro systémy, které poskytují záruku kvality a jsou :             

    spolehlivé
    přesné
    ekonomické
    vždy k dispozici
 
      

 

Odborná způsobilost    
Do každého projektu přinášíme znalost problematiky a značnou dávku z našich mnohaletých zkušeností v návrhu systémů a jejich výroby.
Za použití předpřipravených konstrukčních částí a vývojových nástrojů a technik naši specialisté navrhují systémy světové úrovně. Moderní 3-D konstrukce a software na podporu návrhu a rozložení obvodů jsou součástí našich služeb.
 
      

 

 


Oblasti použití

Zástupce odkazů pro listování


 


Automobilový průmysl

             

                   


Společnost Elabo dodává svoje řešení do automobilového průmyslu a jeho dodavatelům. Bezpečnost, kvalita a funkční kontroly jsou prováděny na základě částečně nebo plně automatizovaných procesů. Systémy pro kontrolu moderních prvků vozidel na elektrickou energii mohou být rovněž dodány.


  Kontrola součástek    
  Kontrola funkčnosti
  Napětí
  Odpor      
  Izolační odpor       Kontrola detailu
  Signálová analýza      
  Kontrola přesnosti    

Moderní automobily mají řadu konektorů pro spojení vodičů. Aby bylo zajištěno, že lisované spoje, například mezi konektorem a vodičem jsou v pořádku dříve, než opustí továrnu, ELABO nabízí testovací systémy s obrazovou asistencí kontroly.. Kontroly jsou zaměřeny na ujištění se, že vodiče jsou správně umístěny v konektoru a připevněny v souladu se specifikacemi. Je samozřejmé, že jiné typy zkoušených předmětů je rovněž možné kontrolovat pomocí systému vizuální kontroly ELABO. 

  Úhel odrazu  
  Kontrola úplnosti  
  Kvalita povrchu  
  Programování  

    Kontrola prahové hodnoty 30-ti kilogramů
  Chcete-li zkontrolovat váhové senzory v sedadlech nebo kontrolovat obsazenost automobilu, ELABO vyvinulo speciální měření a testování systémů - nejdříve pro místa v užitkových vozidlech a později pro všechny typy sedadel.
To pomůže zajistit, že vozidlo je skutečně chráněno proti nastartování v případě, že není splněna prahová nastavená hodnota a zajistí, aby funkce pro kontrolu bezpečnostních pásů byly nastaveny správně. 
     

    Kontrola součástek
 
Lisované rozvody v plastu představují typické "vodičové desky" ve většině dnešních vozidel. S odpovídajícím tvarování je možné vyrábět celé moduly. ELABO spolupracuje řadu let s různými výrobci modulů na vývoji kontroly těchto prvků, a to jak mechanické tak elektrické.
ELABO disponuje celou řadou zkušeností v oblastech návrhu a realizace takových systémů (např. ABS / ASR airbagy, zamykání systému převodové soustavy apod.).
 
     

                             Použití vizuálního značení
                                          
Mnozí dodavatelé jsou povinni vybavit všechny své produkty označením, nebo tisknout sériová čísla a čísla šarží tak, aby mohly být zkušební vzorky lehce dohledatelné, nebo jen prostě aplikace  loga zákazníků na výrobky. ELABO integruje tisk pomocí inkoustového nebo laserového značení přímo do svého testovacího systému. Tak může být zajištěno označení pouze bezvadných zkontrolovaných výrobků.
 
     

                                                        Bezpečné napětí
                                                   
Stejně jako jinde je požadováno v sedadlech vozidel napájecí napětí. ELABO nabízí rychlé a jednoduché testy bezpečnosti s cílem zajistit, aby žádné zdroje nebezpečného napětí neohrožovaly cestující ve vozidle.
     

                                                    Komunikace 
                                               
Všechna vozidla mají dnes BUS rozhraní, ve kterém jsou informace z více ovládacích zařízení shromažďovány a kde je uložen i postup jejich zpracování.
Hodnoty poskytnuté pro inicializaci programu zpracování musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi jednotlivými zařízeními navzájem. ELABO zajišťuje, že pro spuštění programu jsou relevantní data a kontroluje uložené hodnoty.
Programování ovládacích prvků a snímačů lze v tomto kontextu také realizovat.
     

 

Výroba modulů a komponent

                     


Jednorázové provedení -  to je to, co si mnoho uživatelů a odběratelů v oblasti výroby přeje. ELABO realizuje montážní linky s integrovanými testery připravenými pro různé použití dle potřeby. Cílem je zde především získání ekonomické automatizované výrobní operace, která zaručí kvalitu testovaného výrobku na 100%.

Někteří partneři v oblasti strojírenství reagovali podobně a  nyní jsou rozpracovány systémy, které integrují moduly ELABO jako OEM prvky ve výrobních linkách a zařízeních. Některé objednávky jsou na zákaznicky orientovaná řešení a skládají se ze speciálních prvků pro kontrolu bezpečnosti a kvality. Cílem je především dospět k automatizaci výrobních procesů, které již obsahují všechny elektronické a elektrické kontroly


      Testery
  Pro kontrolu kvality a pro záruku bezpečnosti výrobku jsou k dispozici testery na vysoké napětí, testery izolačního odporu, stejně jako PE. ELABO má takové přístroje šité na míru potřebám zákaznických aplikací a konstrukčních procesů. ELABO spolupracuje s ostatními partnery i na bázi prvků OEM jako lety prověřený a spolehlivý dodavatel se zaručenou kvalitou.
     

      Kabely
        Kabely jsou složeny z vodiče a izolantu. ELABO nabízí speciální tester, který zajistí  izolační testy, zkoušky topných kabelů a i testy celých kabelových svazků. Specialitou jsou testy v kapalné lázni - kabely, které mají být kontrolovány se ponoří do tekutiny, takže kvalita izolace může být testována "až do nejmenší trhliny" i při zatížení.
     

 

Obnovitelné zdroje

                 


Kromě komplexních systémů pro testování bezpečnosti a funkčnosti pro výrobce solárních panelů a větrných elektráren  ELABO také dodává speciální zkušební zařízení pro zkušební ústavy a partnery v energetickém strojírenství a stavebnictví. Solární moduly a větrné elektrárny jsou viditelné pro každého. Nicméně se stanou užitečné přidáním výkonového střídače, který mění stejnosměrný proud vyrobený panely na střídavý. ELABO staví testovací portály pro své zákazníky, které mohou zahrnovat měření odporu ochranného vodiče, vysokonapěťové testy různých elektrických okruhů a funkční testy ventilátorových jednotek.


 

Prüfgeräte    

Testery
 

Pro kontrolu kvality a garanci produktové bezpečnosti dodáváme vysokonapěťové testery, testery izolačního odporu a testery ochranného vodiče PE.

Solarpanel    

Solární moduly
Kvalita a životnost solárních modulů závisí na montážním procesu. Jako kontrolu bezpečnosti  a pro kontrolu kvality výrobního procesu nabízí ELABO vysokonapěťové testery integrované do výrobních linek.

Solarschalter    

Vypínače pro solární panely

Pro odpojení solárních panelů je třeba speciálních spínacích jednotek. Ty musí projít potřebnými testy aby byla potvrzena jejich bezpečnost. ELABO disponuje značnými zkušenostmi na poli takového testování.

Solarwechselrichter     Výkonové střídače
Výkonové střídače jsou neodmyslitelnou součástí solárních elektráren. Pro jejich bezpečný a dlouhodobý provoz je nezbytná náročná výstupní kontrola, která odhalí veškeré vady výroby. Výrobci věří zkušenostem společnosti ELABO již mnoho roků. 
image    

Větrné elektrárny


Větrná energetika hraje důležitou roli v energetické politice  blízké budoucnosti. Turbíny, výkonové měniče a komponenty pro přenos elektrické energie musí být pravidelně kontrolovány. ELABO nabízí koncepty, které odpovídají všem typickým požadavkům na zajištění kvality a na testování.

 

Zdravotnická technika

               


Četné kapitoly v evropské normě EN 60601 popisují požadavky na bezpečnost lékařských přístrojů. ELABO poskytuje řešení na míru zejména pro bezpečnostní kontroly ve zpracovatelském průmyslu, kde je kladen důraz na měřící a zkušební zařízení, které provádí zkoušky provádí důsledně v souladu s normami.


 

MED Kombitester   Testers
Pro kontrolu kvality a pro záruku bezpečnosti výrobku jsou k dispozici testery na vysoké napětí, testery izolačního odporu, stejně jako PE. ELABO má takové přístroje šité na míru potřebám zákaznických aplikací a konstrukčních procesů. ELABO spolupracuje s ostatními partnery i na bázi prvků OEM jako lety prověřený a spolehlivý dodavatel se zaručenou kvalitou
MED Ableitstrom  

Měření unikajícího proudu

ELABO je jedním z mála výrobců standardizovaných měřících přístrojů unikajícího proudu.

Kromě "jednoduchých" měření, může být měřicí zařízení také nakonfigurováno pro měření svodového proudu pacienta , a to i s více aplikačními částmi.

MED Mobile  

Mobilní testovací stanice

ELABO dodává svým zákazníkům ruční i počítačem řízené testovací systémy pro mobilní testování techniky (např. operační sál). Tímto způsobem je možné provádět zkoušky na libovolném místě a to včetně dokumentace o provedené zkoušce. 

MED Sicherheit  

Bezpečnost především


Elektrické a elektronické přístroje v nemocnicích počínaje defibrilátory a konče systémy automatizované kolejové dopravy jsou neustále v provozu. Je proto velmi důležité, aby všechny objekty, které vedou elektřinu byly testovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.  ELABO pomáhá výrobců právě při této činnosti.

MED Komplett   Testovací systémy
Kompletní testovací zařízení pro bezpečnostní a funkční testy v oblasti zdravotnické techniky je velmi důležitou částí výrobního programu společnosti ELABO.