Systémy pre montáž

 


               


Zabezpečenie kvality je stále dôležitou témou pri montáži. Spoločnosť Elabo vyvinula montážny systém, ktorý podporuje priamu integráciu skúšobných a kontrolných staníc do montážneho procesu. Preto riadenie kvality produktu prebieha priamo na mieste, kde môže dôjsť k chybám. Systém umožňuje vytvorenie samostatnej pracovnej stanice, rovnako ako zložité, vzájomne prepojené zostavy meracích zariadení. Používa sa pre ručné a poloautomatickú výrobu.


Integrovaný systém Quality Assurance       
Elabo v systéme Tamás integruje montáž a sledovanie kvality výroby.   
                

Vysoko kvalitné montážne pracoviská    
Okrem toho, Tamás je plnohodnotným montážnym systémovým pracoviskom. Sortiment zahŕňa všetky dôležité komponenty, od stolných systémov a políc, cez prívody el. energie a stlačeného vzduchu. Súčasťou je aj dopravné zariadenia a IT pripojenia. Možnosť pripojenia a integrácie testovacích systémov ELABO je štandardom.  
       

 

TOPlist